Atbalsts trifeļu dārzu ierīkošanai (08/12/2014-15/01/2015)

 

 

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim.

 

Atbalsta pretendents ir:

 

  1. lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti)
  2. fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;
  3. atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.

 

Pieejamais publiskais finansējums:

  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000 (četri miljoni pieci simti tūkstoši eiro);
  • lauku saimniecībām - EUR 65 943 776 (sešdesmit pieci miljoni deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši eiro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Finansējuma apmērs (EUR)

Saimniecībām ar apgrozījumu līdz       70 000 EUR

Saimniecībām ar apgrozījumu virs 70 000 EUR

Austrumlatgales RLP

1 147 209

3 896 210

Dienvidkurzemes RLP

2 163 101

7 346 435

Dienvidlatgales RLP

1 919 747

6 519 942

Lielrīgas RLP

1 218 770

4 139 246

Viduslatvijas RLP

1 476 953

5 016 102

Zemgales RLP

2 271 416

7 714 299

Ziemeļaustrumu RLP

1 231 554

4 182 666

Ziemeļkurzemes RLP

1 465 314

4 976 577

Ziemeļvidzemes RLP

2 105 939

7 152 296

 

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

 

1.      investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei,kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;

2.      nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi.


 

Atbalsta intensitāte:
          Lauku saimniecībām:

  • Būvju būvniecībai, pārbūvei, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai - 40%;
  • Lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādei – 20% - 40%;
  • Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) – 30% -40%

Finansējuma ierobežojums
Lauku saimniecībai EUR 2 000 000
(t.sk.pamatlīdzekļiem EUR 700 000)

Jaunai lauku saimniecībai EUR 150 000
LPKS - EUR 8 000 000

Kontakti:

+371-28667950

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

www.truffland.com